Mục lục

CNC machining, 3D Printing, Vacuum casting, Aluminum Extrusion, Sheet metal bending, Wire cutting, Rapid tooling

28.04.2023 00:00

CNC machining, 3D Printing, Vacuum casting, Aluminum Extrusion, Sheet metal bending, Wire cutting, Rapid tooling

Trả lời quảng cáo

  • CNC machining
  • 3D Printing
  • Vacuum casting
  • Aluminum Extrusion
  • Sheet metal bending
  • Wire cutting
  • Rapid tooling
 

Trả lời quảng cáo

thể loại
đề nghị

Quốc gia
China

Vùng đất
Shenzhen

Địa điểm
401, Building 1A, Wisdom Port, Hongtian Road, Xinqiao, Bao 'an