Mục lục

Hebei Zhuoshao Environmental Technology Co., Ltd

Hebei Zhuoshao Environmental Technology Co., Ltd

  • ISO
  • MSDS

Hebei Zhuoshao Environmental Technology Co., Ltd

  • ISO
  • MSDS

17.08.2022 06:30

Than hoạt tính dựa trên tre

Trả lời quảng cáo

Nó sử dụng tre chất lượng cao làm nguyên liệu thô, và nó có đặc tính là diện tích bề mặt riêng rất lớn, khả năng hấp phụ lớn và hiệu suất ổn định. Nó được sử dụng rộng rãi để tách dầu-nước.

Kích thước hạt (lưới)
4 * 8、30 * 60、3-5mm, 4-6mm, 200 mesh, 325 mesh , 4mm dạng viên
Hấp phụ iốt (mg / g): 600-1300
Giá trị PH 8-11
Độ ẩm (%) max. 10
Tro (%) tối đa. 6
Mật độ khối lượng lớn (kg / m3) 250-450
Độ cứng (%) min.85


Trả lời quảng cáo

thể loại
đề nghị

Quốc gia
China

Vùng đất
Hebei

Địa điểm
Shijiazhuang