Mục lục

BLIIOT technology

22.07.2022 00:00

Bộ định tuyến với 4 đầu vào tương tự, R40B

Trả lời quảng cáo

R40 là bộ định tuyến tính toán công nghiệp với 3 LAN, 1 WAN, Dual SIM, 1 RS485, 2 DI, 2 DO, 4 giao diện AI, chức năng GPS và WiFi. Bên cạnh chức năng bộ định tuyến kết nối mạng không dây, nó còn có nhiều chức năng khác nhau như thu nhận dữ liệu Modbus, chuyển đổi giao thức, lập trình logic, điều khiển thời gian, v.v.

Nó có thể được kết nối với Huawei Cloud, Ali Cloud, AWS Cloud, Thingsboard và các nền tảng đám mây khác và được sử dụng rộng rãi trong các kịch bản IoT công nghiệp khác nhau.


Trả lời quảng cáo

thể loại
đề nghị

Quốc gia
China

Vùng đất

Ngày kết thúc
07.03.2029 11:10