Mục lục

Luohe Chief Pharmaceutical Co.,Ltd

Luohe Chief Pharmaceutical Co.,Ltd

Luohe Chief Pharmaceutical Co.,Ltd

21.07.2022 10:00

Thuốc chống lao và các chất trung gian, các nhà sản xuất coenzyme q10, các vitamin được liệt kê

Trả lời quảng cáo

API, Chất trung gian, Coenzyme Q10, Vitamin

Chúng tôi chuyên sản xuất các sản phẩm nghiêm trọng Rifamycin hơn 30 năm.

Ví dụ: Rifampicin, Rifaximin, Rifapentine, Rifabutin, Rifamycin Natri, Rifamycin S, PAS Natri, Rifamycin S Natri, v.v.;

Chúng tôi là nhà sản xuất Coenzyme Q10 lớn thứ hai ;

Chúng tôi có vitamin trong kho.


Trả lời quảng cáo

thể loại
đề nghị

Quốc gia
China