Đĩa lọc

Eppendorf AG

Đĩa lọc của Eppendorf AG

Không có phần mô tả cho sản phẩm này. Vui lòng liên hệ với công ty.
Địa chỉ
Barkhausenweg 1
22339
Hamburg
Germany
Loại hình kinh doanh
Nhà sản xuất
Các vùng xuất khẩu
Trên toàn thế giới
Giấy chứng nhận
DIN EN ISO 9001
ISO 17025
ISO 13485
ISO 14001
Thành lập
1945
Quản lý
Thomas Bachmann
Eva van Pelt
Dr. Wilhelm Plüster
Nhân viên
3300