Máy mài bề mặt bằng đai (TYPE BS75-W - BS300-W)

Friedrich August Picard GmbH & Co. KG

Máy mài bề mặt bằng đai (TYPE BS75-W - BS300-W) của Friedrich August Picard GmbH & Co. KG

Không có phần mô tả bằng Tiếng Việt cho sản phẩm này. Đọc phần mô tả bằng tiếng Anh hoặc liên hệ với công ty.
Địa chỉ
Heinrich-Schicht-Strasse 7
42499
Hückeswagen
Nordrhein-Westfalen
Germany
Loại hình kinh doanh
Nhà sản xuất
Các vùng xuất khẩu
Trên toàn thế giới
Thành lập
1907
Quản lý
Dirk Vahrenholt
Jörn Vahrenholt