Teckentrup GmbH & Co. KG

Sản phẩm và dịch vụ của Teckentrup GmbH & Co. KG (25)

Dụng cụ mở cửa gara
Không có phần mô tả bằng Tiếng Việt cho sản phẩm này. Đọc phần mô tả bằng tiếng Anh hoặc liên hệ với công ty.
Các cửa xếp
Không có phần mô tả bằng Tiếng Việt cho sản phẩm này. Đọc phần mô tả bằng tiếng Anh hoặc liên hệ với công ty.
Hệ thống khắc chữ
Không có phần mô tả bằng Tiếng Việt cho sản phẩm này. Đọc phần mô tả bằng tiếng Anh hoặc liên hệ với công ty.
Cửa tốc độ cao trong công nghiệp
Không có phần mô tả bằng Tiếng Việt cho sản phẩm này. Đọc phần mô tả bằng tiếng Anh hoặc liên hệ với công ty.
Mành mành cuộn
Không có phần mô tả bằng Tiếng Việt cho sản phẩm này. Đọc phần mô tả bằng tiếng Anh hoặc liên hệ với công ty.
Lưới cán
Không có phần mô tả bằng Tiếng Việt cho sản phẩm này. Đọc phần mô tả bằng tiếng Anh hoặc liên hệ với công ty.
Khung cửa nhà xe
Không có phần mô tả bằng Tiếng Việt cho sản phẩm này. Đọc phần mô tả bằng tiếng Anh hoặc liên hệ với công ty.
Cửa bằng thép không gỉ
Cửa chống cháy
Không có phần mô tả bằng Tiếng Việt cho sản phẩm này. Đọc phần mô tả bằng tiếng Anh hoặc liên hệ với công ty.
Cửa chống cháy
Cửa nhà (Forster Unico)
Lưới thông gió
Không có phần mô tả bằng Tiếng Việt cho sản phẩm này. Đọc phần mô tả bằng tiếng Anh hoặc liên hệ với công ty.

Tin tức

Không có tin tức. Vui lòng liên hệ với công ty.
Địa chỉ
Industriestrasse 50
33415
Verl-Sürenheide
Germany
Loại hình kinh doanh
Nhà sản xuất
Các vùng xuất khẩu
Trên toàn thế giới
Châu Âu
Giấy chứng nhận
DIN EN ISO 9001:2008
Thành lập
1932
Quản lý
Kai Teckentrup
Meinolf Funkenmeier
Jörg Vogelsang
Nhân viên
850