BACH Resistor Ceramics GmbH

Sản phẩm và dịch vụ của BACH Resistor Ceramics GmbH (14)

Trụ sấy
Cặp nhiệt
Rơ le nhiệt
Các bộ phận bằng gốm sứ
Radiant heaters made of silicon nitride are normally rectangular. Various dimensions and batch sizes up to our die diameter of 300 mm can be produced. These heaters have a hot zone with a range of ope...
Bếp điện
Bếp điện
Thiết bị đốt nóng
Bộ sấy bằng gốm
Bộ sấy bằng gốm
Bộ sấy bằng gốm
Bộ sấy bằng gốm

Tin tức

Không có tin tức. Vui lòng liên hệ với công ty.
Địa chỉ
Buchenweg 2
16356
Werneuchen
Germany
Loại hình kinh doanh
Nhà sản xuất
Các vùng xuất khẩu
Châu Âu
Giấy chứng nhận
DIN EN ISO 9001
Thành lập
1994
Quản lý
Jan Paul Bach
Petra Bach