halstrup - walcher GmbH

Sản phẩm và dịch vụ của halstrup - walcher GmbH (41)

Các loại Áp kế
Động cơ bước
Định dạng đo
Thiết bị truyền động
Thiết bị truyền động (ST 120 KG)
Không có phần mô tả bằng Tiếng Việt cho sản phẩm này. Đọc phần mô tả bằng tiếng Anh hoặc liên hệ với công ty.
Đồng hồ đo áp suất
Đồng hồ đo áp suất (EMA 84)
Không có phần mô tả bằng Tiếng Việt cho sản phẩm này. Đọc phần mô tả bằng tiếng Anh hoặc liên hệ với công ty.
Thiết bị cảm biến áp lực
Thiết bị đo áp suất kỹ thuật số (EMA 200)
Không có phần mô tả bằng Tiếng Việt cho sản phẩm này. Đọc phần mô tả bằng tiếng Anh hoặc liên hệ với công ty.
Hệ thống định vị (PSW 30_-8)
Không có phần mô tả bằng Tiếng Việt cho sản phẩm này. Đọc phần mô tả bằng tiếng Anh hoặc liên hệ với công ty.
Hệ thống định vị (PSE 31_/33_-14)
Không có phần mô tả bằng Tiếng Việt cho sản phẩm này. Đọc phần mô tả bằng tiếng Anh hoặc liên hệ với công ty.
Hệ thống định vị (HDA 70)
Không có phần mô tả bằng Tiếng Việt cho sản phẩm này. Đọc phần mô tả bằng tiếng Anh hoặc liên hệ với công ty.

Tin tức

Không có tin tức. Vui lòng liên hệ với công ty.
Địa chỉ
Stegener Strasse 10
79199
Kirchzarten
Germany
Loại hình kinh doanh
Nhà sản xuất
Các vùng xuất khẩu
Châu Âu
Giấy chứng nhận
DIN EN ISO 9001:2008
ROHS Restriction of Hazardou
Thành lập
1946
Quản lý
Dipl.-Ing. Jürgen Walcher
Herr Dipl.-Ing. Christian Sura
Nhân viên
130