Dixons Surgical Instruments Ltd

Sản phẩm và dịch vụ của Dixons Surgical Instruments Ltd (8)

Dụng cụ phẫu thuật
Lò hấp
Dụng cụ y tế
Bàn dùng trong phẫu thuật
Kẹp phẫu thuật
Kẹp phẫu thuật
Ống thông tĩnh mạch
Ống thông niệu quản

Tin tức

Không có tin tức. Vui lòng liên hệ với công ty.
Địa chỉ
1 Roman Court Hurricane Way
SS118YB
Wickford, Essex
United Kingdom
Loại hình kinh doanh
Nhà sản xuất
Các vùng xuất khẩu
Trên toàn thế giới