U-kon International GmbH

Sản phẩm và dịch vụ của U-kon International GmbH (20)

Viền mặt tiền (LT-142)
Hệ thống mặt tiền (ATS-142 High)
Hệ thống mặt tiền (ATS-228 High)
Xây dựng mặt tiền (ATS-104)
Xây dựng mặt tiền (ATS-112)
Xây dựng mặt tiền (ATS-Sun)
Xây dựng mặt tiền (ATS-102.1 High)
Chi tiết bắt mặt tiền (ATS-114)
Chi tiết bắt mặt tiền (ATS-142)
Cấu trúc mặt tiền (ATS-228)
Cấu trúc mặt tiền (ATS-414)
Cấu trúc hạ tầng của mặt tiền (LT-104)

Tin tức

Không có tin tức. Vui lòng liên hệ với công ty.
Địa chỉ
Bergiusstrasse 2
33689
Bielefeld
Germany
Loại hình kinh doanh
Nhà sản xuất
Các vùng xuất khẩu
Trên toàn thế giới
Giấy chứng nhận
ISO 9001
Thành lập
1994
Quản lý
Dipl.-Wirt.-Ing. Johann Fast