Richard Hess MBV GmbH

Sản phẩm và dịch vụ của Richard Hess MBV GmbH (18)

Thiết bị đo bề dày (Model 2000)
Máy kiểm tra lực kéo (TMC-Serie 5kN - 50kN)
Máy kiểm tra độ cứng (IRHD Micro Compact)
Máy kiểm tra độ cứng (Micro IRHD)
Máy kiểm tra độ cứng (HPE)
Máy kiểm tra (TMC-Serie 5kN - 50kN)
Máy kiểm tra in (TM-Serie Mini bis 3kN)
Máy kiểm tra vật liệu (TMC-Serie 5kN - 50kN)
Máy con lắc giao động (RR 2500)
Máy kiểm tra thông dụng (H 400 STM)
Khuôn biên dạng
Máy dập trong phòng thí nghiệm (Lab Econ 300)

Tin tức

Không có tin tức. Vui lòng liên hệ với công ty.
Địa chỉ
Gildestrasse 5
47665
Sonsbeck
Germany
Loại hình kinh doanh
Nhà sản xuất
Các vùng xuất khẩu
Trên toàn thế giới
Thành lập
1972
Quản lý
Stefan Hess