AMS Anlagenbau GmbH & Co. KG

Sản phẩm và dịch vụ của AMS Anlagenbau GmbH & Co. KG (13)

Lò xấy
Lò sấy
Máy sấy chân không
Thiết bị gắn kết chân không
Thiết bị thấm nhiễm chân không (V-VPI-D5000/3400 – 2xST15.000 D33001-01)
Thiết bị thấm nhiễm chân không (KOM-VPI-D3500 + D2500 – 2x ST10.000/ST15.000 D29026-01)
Thiết bị thấm nhiễm chân không (H-VPI-D950/2000 – 2xST420 D19003-01)
Thiết bị thấm nhiễm chân không (H-VPI-D3700/2800 – 2xST8000 D30009-01)
Thiết bị thấm nhiễm chân không (V-VI-D500/500 – ST100 D20012-01)
Thiết bị thấm nhiễm chân không (V-VI-1200/800-800 – ST950 D29011-01)
Thiết bị thấm nhiễm chân không (VVI-R600x800-S01 D18015-01)
Thiết bị thấm nhiễm chân không (SVI 1000/1000 – 1xST1000 D21000-01)

Tin tức

Không có tin tức. Vui lòng liên hệ với công ty.
Địa chỉ
Salzuflener Strasse 139
32602
Vlotho
Germany
Loại hình kinh doanh
Nhà sản xuất
Các vùng xuất khẩu
Trên toàn thế giới
Thành lập
1997
Quản lý
Dipl.-Ing. Volker Niemann