Sandax GmbH

Sản phẩm và dịch vụ của Sandax GmbH (28)

Đệm bít kín
Tấm chắn bảo vệ góc
Tấm chắn bảo vệ góc
Tem an toàn
Tem an toàn
Quần áo bảo hộ / Quần áo bảo hộ lao dộng
Cáp móc dạng tròn
Máy cuốn (San-600)
Dây buộc
Dây buộc
Thiết bị cuộn
Xích buộc

Tin tức

Không có tin tức. Vui lòng liên hệ với công ty.
Địa chỉ
Bredowstrasse 10
22113
Hamburg
Germany
Loại hình kinh doanh
Nhà sản xuất
Các vùng xuất khẩu
Châu Âu
Quản lý
Dipl-Kfm. Stefan Patock