Friedrich August Picard GmbH & Co. KG

Sản phẩm và dịch vụ của Friedrich August Picard GmbH & Co. KG (30)

Dao tiện hớt bavia (FAPI-FLEX-SAT)
Cuộn đánh ba via (FAPI-FLEX)
Đĩa tiếp xúc (FAPI-VU MILLED FREQUENCY DAMPED)
Giấy nhám
Đĩa sợi quang
Giấy ráp
Các băng mài
Bánh đánh bóng (bánh mài) (FAPI-SEAM)
Đĩa mài (FAPI-KLETT)
Các bánh lá ghép (FAPI-RING)
Đĩa cưa (FAPI-KOMBI)
Bánh mài kết cấu bột kim cương

Tin tức

Không có tin tức. Vui lòng liên hệ với công ty.
Địa chỉ
Heinrich-Schicht-Strasse 7
42499
Hückeswagen
Nordrhein-Westfalen
Germany
Loại hình kinh doanh
Nhà sản xuất
Các vùng xuất khẩu
Trên toàn thế giới
Thành lập
1907
Quản lý
Dirk Vahrenholt
Jörn Vahrenholt