Benedict GmbH

Sản phẩm và dịch vụ của Benedict GmbH (52)

Át tô mát bảo vệ mô tơ (U3/42)
Át tô mát bảo vệ mô tơ (U3/74)
Át tô mát bảo vệ mô tơ (U85)
Cầu giao (M4-32T)
Cầu giao (M4-32R)
Cầu giao (M4-63R)
Cầu giao (M4-100R)
Rơ le bảo vệ mô tơ (U12/16E K1)
Rơ le bảo vệ mô tơ (U12/16E K3)
Rơ le bảo vệ mô tơ (U3/32)
Át tô mát (P1T10 230)
Át tô mát (P1W10 230)

Tin tức

Không có tin tức. Vui lòng liên hệ với công ty.
Địa chỉ
Lieblgasse 7
1220
Wien
Austria
Loại hình kinh doanh
Nhà sản xuất
Các vùng xuất khẩu
Trên toàn thế giới
Giấy chứng nhận
ISO 9001
Thành lập
1920
Quản lý
Alexander Benedict
Nhân viên
250