Sartorius AG

Sản phẩm và dịch vụ của Sartorius AG (33)

Các bộ cân bằng đai
Máy đo pH
Cân bàn các loại
Tỷ lệ điền
Các loại khúc xạ kế (Brixxus)
Các loại khúc xạ kế
Hệ thống kiểm tra chất lượng
Máy dò kim loại
Các loại cân chính xác
Cân công nghiệp
Bộ đo lực
Cân bảo vệ nổ

Tin tức

Không có tin tức. Vui lòng liên hệ với công ty.
Địa chỉ
Weender Landstrasse 94-108
37075
Goettingen
Germany
Loại hình kinh doanh
Nhà sản xuất
Các vùng xuất khẩu
Trên toàn thế giới
Giấy chứng nhận
DIN EN ISO 9001
Thành lập
1870
Nhân viên
4500