CETA Testsysteme GmbH

Sản phẩm và dịch vụ của CETA Testsysteme GmbH (8)

Thiết bị kiểm tra rò rỉ (CETATEST 815)
Thiết bị kiểm tra rò rỉ
Thiết bị dò rò rỉ (CETATEST 815 Twin)
Lưu lượng kế (CETATEST 915)
Lưu lượng kế (CETATEST 915-G)
Bình xịt phát hiện rò rỉ các loại
Kiểm tra rò rỉ
Bộ Phát hiện khí hydro (CETATEST H 201)

Tin tức

Không có tin tức. Vui lòng liên hệ với công ty.
Địa chỉ
Marie-Curie-Strasse 35 - 37
40721
Hilden
Germany
Loại hình kinh doanh
Nhà sản xuất
Các vùng xuất khẩu
Trên toàn thế giới
Giấy chứng nhận
DIN EN ISO 9001:2008
Thành lập
1988
Quản lý
Günter Groß